Klantenservice

Privacy Policy

Laatste aanpassing op 19 oktober 2021

Privacy en veiligheid zijn erg belangrijk. Je persoonlijke gegevens, die laat je bij ons achter. Dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij hier mee doen. Dat vertellen we je graag, mocht je na het lezen van onderstaande toelichting nog vragen hebben kun je natuurlijk contact opnemen met onze klantenservice. Goed om alvast te weten is dat wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt: het verwerken en versturen van jouw bestelling. Wij gebruiken jouw gegevens dus niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet jouw toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Heel veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat bergen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder wanneer en waarom we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons zeker weten via onze klantenservice.

Wat doen we met jouw gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder laten we je zien welke dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website, je IP-adres en surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in onze Cookie Policy.

 • Webwinkelsoftware
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze software verwerkt maar niet met de ontwikkelaar gedeeld. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde plugins waarmee de website functioneert. WordPress en ontwikkelaars heeft geen toegang tot jouw gegevens maar kan op verzoek toegang verleend worden om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress en andere ontwikkelaars zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

 • Webhosting
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground en Vimexx. Siteground en Vimexx verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground en Vimexx hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Siteground en Vimexx zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 • Je bestelling betalen
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaard jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klik hier voor de Privacy Policy van MultiSafepay.

 • Je bestelling leveren
  Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mail, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor de bestelling; bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. We eisen van de ontvanger van jouw gegevens dat deze hier net zo zorgvuldig mee omgaat als wij doen. Klik hier voor de Privacy Policy van DPD. Klik hier voor de Privacy Policy van PostNL.

 • Onze administratie
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Google Spreadsheet en GoedGepickt. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Google Spreadsheet als GoedGepickt is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Google Spreadsheet en GoedGepickt gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 • Jouw account
  In jouw account slaan we onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bestel- en betaalgegevens. Handig, want dan hoef jij deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren en je kunt gegevens over eerdere bestellingen makkelijk terugvinden.

 • Klantenservice
  Je kunt met ons bellen en mailen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we soms aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt.

 • Reviews
  Wij zijn dol op reviews! Onze klanten trouwens ook. Reviews zijn betrouwbaar, je kunt namelijk alleen een review plaatsen wanneer je dit product ook daadwerkelijk hebt besteld. We tonen onze klanten graag jouw persoonlijke ervaring wanneer ze he desbetreffende product bekijken, daarbij tonen we niet alleen jouw bericht en plaatsingsdatum maar ook jouw voornaam en de waardering die je over het product hebt geuit. Achter de schermen kunnen we zien wie de review heeft geplaatst doordat deze aan jouw persoonlijke account is gekoppeld. We kunnen je ook uitnodigen – per e-mail via onze partner WebwinkelKeur – om een beoordeling op onze website en diensten te geven. Dit gaat via een extern platform. Wanneer je via dat platform een review achterlaat, dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Onze partner WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert eveneens jouw naam en woonplaats op de eigen website en in sommige gevallen kunnen zij contact met je opnemen om een toelichting op de review te vragen. In het geval wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met deze partners. Onze partner gebruikt deze gegevens enkel met het doel om jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan deze partner toestemming gegeven. Alle in de passage genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Klik hier voor de Privacy Policy van WebwinkelKeur.

 • Verbetering van onze winkel en service
  Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom kunnen we sommige persoonlijke gegevens gebruiken om deze te analyseren. Denk hierbij aan jouw locatiegegevens en surfgedrag op onze website. Deze gegevens verzamelen we middels cookie technieken. Soms voeren anderen die analyse voor ons uit. In alle gevallen worden de gegevens anoniem verwerkt, wanneer dat niet het geval is moet die ander zich natuurlijk wel aan onze privacy regels houden. Meer informatie over cookies hierover vind je in onze Cookie Policy.

 • Fraude
  Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

 • Externe Verkoopkanalen
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. We verkopen jouw gegevens ook nooit aan anderen.

Inzage Recht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben tot jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. In de meeste gevallen kun je dit zelf doen via jouw account. Als dat niet lukt kun je een verzoek met die strekking doen door per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice.

Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen door per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice.

Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen door per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice.

Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Als jouw bezwaar gegrond zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan per e-mail contact op met onze klantenservice.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat deze website goed werkt en jij fijn kunt winkelen maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in onze Cookie Policy.

De waardering van www.royallingerie.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 166 reviews.